Om


OM KLUBBEN

Vi er en klubb som holder til på Stav på Tretten, ca. 3 mil nord for Lillehammer.

Stav kjøre- og rideklubb ble stiftet i 2006.

 

Vi har tilgang til 20x60 ridehall med EcoTrack bunn, 2 store utendørs ridebaner, feltrittsanlegg, oppstallingsbokser og klubblokaler. 

Det arrangeres jevnlig kurs og stevner her hos oss!

Følg med på Stav kjøre- og rideklubb på Facebook, eller Stavkrk på Instagram.


Vi har også arrangert en del store stevner i både dressur, sprang, kjøring og feltritt.


  • KM-lag dressur 2014
  • NM Fjordhest 2015
  • Dølahestmesterskapet 2016
  • L-stevne kjøring 2016
  • KM Feltritt 2018
  • KM Feltritt 2019
  • NM Nordlandshest/lyngshest 2019
  • Veikle Balder Mesterskapet 2021 og 2022


21 februar 2015 ble vi kåret til årets klubb på AEG Norwegian Equestrian Awards!

Lederen har ordet!

 

Stav KRK ble stiftet i 2006 og har tilholdssted på Stavsplassen på Tretten. Der har vi tilgang til klubbrom, oppstalling på døgnbasis, utebaner, feltrittsbane, maratonhinder, naturbane og oppvarmet ridehall. 

Vi er ingen stor klubb, men vi har en jevn medlemsmasse som strekker seg over et stort geografisk område. 

 

Målsettingen til klubben er å være en inkluderende kjøre- og rideklubb for barn, ungdom og voksne. Klubben skal ivareta både de som ønsker å satse innenfor hestesporten og de som ikke ønsker å konkurrere, men spm bare koser seg med og rundt hest. For å få til dette har vi både helgekurs, temakvelder, sosiale sammenkomster, rideleir, familiedag, klubbtreninger osv. Vi prøver å ha lavterskeltilbud for alle, samtidig som våre satsende ryttere og kusker skal føle at de får den støtten og hjelpen de trenger for å komme opp og fram i sporten. 


Vår visjon er at alle, uansett alder, skal ha det moro med hest på sitt nivå!

 

Rekruttering av både barn, unge og voksne er viktig, for uten medlemmer og frivillige finnes ingen klubb. Vi er basert på frivillighet og er veldig glade for fokuset på Frivillighetens År 2022! 


Jeg ønsker meg en levende og aktiv klubb, en klubb der man føler tilhørighet og samhold. En klubb der vi heier hverandre opp og frem, og at vi har det gøy med hestene våre.

En aktiv klubb trenger engasjerte medlemmer, og for å arrangere blant annet stevner trenger vi frivillige og dugnadsfolk! 


SÅ KOM IGJEN, FOLKENS! Ta med arbeidslyst og godt humør og bli med på det sosiale som skjer, om det er stevner, fellesturer eller klubbkvelder.

 

Vennlig hilsen

Veronica Andresen Jensen

Leder i Stav Kjøre- og Rideklubb

Støtt oss gjerne med din grasrotandel!

 

Husk at du kan registrere klubben som mottaker av grasrotandel! Alle som spiller Norsk Tippings spill har mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen.

 

Les mer om Grasrotandelen fra Norsk Tipping her.

 

Og se statistikken til Stav kjøre- og rideklubb her.