Veiviserklubb


Veiviserklubb

STAV KRK er regodkjent som veiviserklubb 2022-2024!


Veiviserklubb er det tredje og høyeste nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil få på plass helheten. Nivå 3 utfordrer klubbene videre fra det første og andre nivået (Aktiv klubb og Satsingsklubb).


En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

  • er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region.
  • målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre fremtidige toppidrettsutøvere.
  • er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell


Les mer om dette på NRYF sine sider  -

https://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/veiviserklubb-2/

Klubben ble igjen godkjent som satsingsklubb for 2 nye år

 - fra oktober 2018 til oktober 2020!

 

 

Satsingsklubb er det andre nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene klubben. Bærekraftige rideklubber er med på å gi økt aktivitetstilbud.

 

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

 

  • er organisert med et styre og medlemmer som ønsker å få til et løft
  • gir et godt tilbud til alle sine medlemmer, også til de som ikke har egen hest
  • utvikler seg både sportslig og organisatorisk
  • skaper gode sosiale møteplasser og bidrar positivt til ryttersportens omdømme i sitt nærmiljø
  • er et godt forbilde for andre klubber

 

Klikk på boksen under for å komme til Norges Rytterforbund sin side for å lese mer