Veiviserklubb

Veiviserklubb

STAV KRK som veiviserklubb fra høsten 2020!


Veiviserklubb er det tredje nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil få på plass helheten. Nivå tre utfordrer klubbene videre fra det første og andre nivået (aktiv klubb og satsingsklubb).


En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

  • er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region.
  • målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre fremtidige toppidrettsutøvere.
  • er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell


Les mer om dette på NRYF sine sider  -

https://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/veiviserklubb-2/

Klubben ble igjen godkjent som satsingsklubb for 2 nye år

 - fra oktober 2018 til oktober 2020!

 

 

Satsingsklubb er det andre nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene klubben. Bærekraftige rideklubber er med på å gi økt aktivitetstilbud.

 

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

 

  • er organisert med et styre og medlemmer som ønsker å få til et løft
  • gir et godt tilbud til alle sine medlemmer, også til de som ikke har egen hest
  • utvikler seg både sportslig og organisatorisk
  • skaper gode sosiale møteplasser og bidrar positivt til ryttersportens omdømme i sitt nærmiljø
  • er et godt forbilde for andre klubber

 

Klikk på boksen under for å komme til Norges Rytterforbund sin side for å lese mer